Трето основно училище "Димитър Благоев"

Класирани ученици от VII клас след първи етап

Списък на класираните ученици от VII клас след първи етап


ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - град Шумен е училище с общинско финансиране, в което се обучават ученици от I до VII клас на две учебни смени. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.


История         Ръководство