Трето основно училище "Димитър Благоев"

Заповед РД-25-1128 от 18.04.2024 г.

Съгласно заповед РД-25-1128 от 18.04.2024 г. на кмета на община Шумен, 02.05.2024 г. (четвъртък) ще бъде неучебен, неприсъствен ден.


ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - град Шумен е училище с общинско финансиране, в което се обучават ученици от I до VII клас на две учебни смени. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.


История         Ръководство