Трето основно училище "Димитър Благоев"

Патронен празник на Трето основно училище "Димитър Благоев"

Съгласно Заповед № 690 от 19.04.2024 г. на директора на Трето основно училище "Димитър Благоев" Веселина Николова, 26.04.2024 г. (петък) ще бъде неучебен, присъствен ден за всички ученици, педагогически специалисти и служители.


ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - град Шумен е училище с общинско финансиране, в което се обучават ученици от I до VII клас на две учебни смени. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.


История         Ръководство