06.09.2021 г. – Ден на Съединението (официален празник)
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България (официален празник)
01.11.2021 г. – Ден на народните будители (официален празник)
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – Коледна ваканция
01.02.2022 г. – Междусрочна ваканция (02.02.2022 г. - начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година)
03.03.2022 г. – Ден на Освобождението на България от османско иго (национален празник)
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна ваканция
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия (официален празник)
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – Втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност (официален празник)
25.05.2022 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – Изпит по български език и литература от Националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – Изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
31.05.2022 г. – І–III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV–VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII клас (18 учебни седмици)
Данните са взети от МОН.