Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
31.05.2022 г. – І–III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV–VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII клас (18 учебни седмици)
Данните са взети от МОН.