Светлозар Костадинов Славов (Зам. директор по учебната дейност, Старши учител, Математика)

Иво Александров Селев (Системен администратор на електронен дневник, Старши учител, Информационни технологии, Музика, Корепетитор)


Бахар Велиева Керим (Начален учител)

Борислава Кънчева Неделчева (Педагогически съветник)

Валерия Тодорова Филипова (Учител, Английски език)

Галина Георгиева Русева (Старши учител, Български език и литература)


Георги Господинов Димитров (Учител, Информационни технологии, Ръководител на направление ИКТ)

Георги Николаев Никифоров (Учител, Физическо възпитание и спорт)

Гюнел Фадли Салим (Старши учител)

Дарина Петкова Делчева (Начален учител)

Десислава Димитрова Чакърова (Учител, Изобразително изкуство)

Десислава Николаева Матеева-Гацева (Учител, Физическо възпитание и спорт)Елеонора Петрова Йорданова (Учител, Математика, Информационни технологии)


Маргарита Пенчева Стоянова (Старши учител, Български език и литература)


Мая Маринова Цветкова (Старши учител, Английски език)

Миглена Валентинова Димитрова (Учител, Български език и литература, История и цивилизации)

Милена Петрова Фтичева (Старши учител, Английски език)

Милка Величкова Недева (Старши учител, Биология и здравно образование)


Николай Костадинов Стоянов (Учител, Физическо възпитание и спорт)

Петьо Иванов Петков (Учител, Технологии и предприемачество, Изобразително Изкуство)


Ренета Митева Иванова (Старши учител, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия)

Росица Неделчева Никифорова (Старши учител, История и цивилизации)

Румяна Енчева Маринова (Старши учител, География и икономика)

Светлана Стойкова Божилова (Старши учител, Музика)

Тодорка Драгойчева Ангелова (Старши учител, Български език и литература)

Христо Апостолов Христов (Учител, Математика, Информационни технологии)