Трето основно училище "Димитър Благоев"

"Панорама на средното образование в област Шумен"

 

"Панорамата" ще се проведе на 31 май 2023 година (сряда) от 9.45 ч. до 15.45 ч. в сградата на Военен клуб - Шумен (гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" №2).

В нея ще вземат участие училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас.


Патронен празник на училището

 

На 28.04.2023г. се чества патронния празник на III ОУ "Димитър Благоев" - той ще бъде неучебен, присъствен ден за учениците и персонала на училището.


Родителска среща - консултация

 

1. За учениците от I до IV клас
на 26.04.2023 /сряда/ от 18,15 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 27.04.2023 /четвъртък/ от 18,15 часа.


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 491 / 22.03.2023 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

За учебната 2023/2024 година в I клас ще бъдат приети 88 ученици, разпределени в 4 паралелки.

За учебната 2023/2024 година в V клас ще бъдат приети 104 ученици, разпределени в 4 паралелки.

За учебната 2023/2024 година в VI клас учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 12 свободни места.

За учебната 2023/2024 година в VII клас учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 6 свободни места.

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
- група I а,г (25 ученика)
- група I б,г (25 ученика)
- група I в,г (25 ученика)
- група II а,б (25 ученика)
- група II в,г (25 ученика)
- група III а,б (25 ученика)
- група III в,г (25 ученика)
- група IV а,б,в,г (25 ученика)
- група V-VII (25 ученика)

Записването за целодневна организация на учебния ден се осъществява чрез писмено заявено желание от родителя.


Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложения от № 3-1 до № 3-8

Приложение № 4


Резултати от Пролетно математическо състезание

 

Пролетно математическо състезание - 25.03.2023 г.
Задачи


Покана

 


Предстоящи математически състезания

 

На 16.03.2023г. от 12:00ч. ще се проведе математическото състезание "Европейско кенгуру", а на 25.03.2023г. от 09:00ч. - Пролетното математическо състезание. Родителите на желаещите да участват в тях трябва да подадат заявление за участие и декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие) за целите и за популяризиране на състезанието. Бланка за заявлението и декларацията можете да вземете от канцеларията или да изтеглите от тук:

1. Европейско КЕНГУРУ:
Декларация
Заявление

2. Пролетно математическо състезание:
Декларация
Заявление


Родителски срещи

 

1. За учениците от I до IV клас
на 15.02.2023 /сряда/ от 18,15 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 16.02.2023 /четвъртък/ от 18,15 часа.