Трето основно училище "Димитър Благоев"

Заповед РД-25-1128 от 18.04.2024 г.

 

Съгласно заповед РД-25-1128 от 18.04.2024 г. на кмета на община Шумен, 02.05.2024 г. (четвъртък) ще бъде неучебен, неприсъствен ден.


Резултати от Пролетно математическо състезание

 

Пролетно математическо състезание - 30.03.2024 г.
Задачи


Пролетно математическо състезание

 

На 30.03.2023г. от 09:00ч. ще се проведе Пролетното математическо състезание. Учениците трябва да бъдат в училище не по-късно от 08:20 ч. Всички ученици трябва да носят:
1. Документ за самоличност - лична карта (ученическа карта)
2. Син химикал
3. Молив
4. Гума
5. Чертожни инструменти


Конкурс

 


Предстоящи математически състезания

 

На 30.03.2023г. от 09:00ч. ще се проведе Пролетното математическо състезание. Родителите на желаещите да участват в тях трябва да подадат заявление за участие и декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие) за целите и за популяризиране на състезанието. Бланка за заявлението и декларацията можете да вземете от канцеларията или да изтеглите от тук:

Пролетно математическо състезание:
Декларация
Заявление


Неучебен ден

 

27.11.2023г. (понеделник) ще бъде неучебен и неприсъствен ден за всички ученици и персонала на училището заради усложнената обстановка.


HPV ваксинация

 

Ако сте РОДИТЕЛ на момиче на възраст между 10 и 13 години, тук можете да намерите полезна информация, как да я предпазите от човешки папилома вирус чрез ваксинация по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.

РД22-2968
Брошура за родители


Родителски срещи

 

1. За учениците от I до IV клас
на 19.09.2023 /вторник/ от 18:00 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 20.02.2023 /сряда/ от 18:00 часа.


Родителска среща - I клас

 

На 06.07.2023 г. (четвъртък) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас в класните стаи на първия етаж.

Класни ръководители:
I a клас - Иванка Маречкова
I б клас - Дарина Делчева
I в клас - Пресияна Стефанова
I г клас - Людмила Любенова


НВО - VII клас

 

Условията и реда за запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас от НВО по български език и по математика можете да намерите тук.


Записване на ученици за първи и пети клас

 

Молим всички родители, които идват да записват децата си в първи и пети клас, да дойдат с детето или с негова дреха, за да може да се уточни размер за училищната униформа.


Класиране за първи клас за учебната 2023/2024 година

 

--> Класиране

--> График за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година


НВО - IV клас

 

Условията и реда за запознаване с оценените изпитни работи на учениците от IV клас от НВО по български език и по математика можете да намерите тук.


Покана

 


"Панорама на средното образование в област Шумен"

 

"Панорамата" ще се проведе на 31 май 2023 година (сряда) от 9.45 ч. до 15.45 ч. в сградата на Военен клуб - Шумен (гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" №2).

В нея ще вземат участие училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас.


Патронен празник на училището

 

На 28.04.2023г. се чества патронния празник на III ОУ "Димитър Благоев" - той ще бъде неучебен, присъствен ден за учениците и персонала на училището.


Родителска среща - консултация

 

1. За учениците от I до IV клас
на 26.04.2023 /сряда/ от 18,15 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 27.04.2023 /четвъртък/ от 18,15 часа.


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 491 / 22.03.2023 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

За учебната 2023/2024 година в I клас ще бъдат приети 88 ученици, разпределени в 4 паралелки.

За учебната 2023/2024 година в V клас ще бъдат приети 104 ученици, разпределени в 4 паралелки.

За учебната 2023/2024 година в VI клас учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 12 свободни места.

За учебната 2023/2024 година в VII клас учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 6 свободни места.

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
- група I а,г (25 ученика)
- група I б,г (25 ученика)
- група I в,г (25 ученика)
- група II а,б (25 ученика)
- група II в,г (25 ученика)
- група III а,б (25 ученика)
- група III в,г (25 ученика)
- група IV а,б,в,г (25 ученика)
- група V-VII (25 ученика)

Записването за целодневна организация на учебния ден се осъществява чрез писмено заявено желание от родителя.


Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложения от № 3-1 до № 3-8

Приложение № 4


Резултати от Пролетно математическо състезание

 

Пролетно математическо състезание - 25.03.2023 г.
Задачи


Покана

 


Предстоящи математически състезания

 

На 16.03.2023г. от 12:00ч. ще се проведе математическото състезание "Европейско кенгуру", а на 25.03.2023г. от 09:00ч. - Пролетното математическо състезание. Родителите на желаещите да участват в тях трябва да подадат заявление за участие и декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие) за целите и за популяризиране на състезанието. Бланка за заявлението и декларацията можете да вземете от канцеларията или да изтеглите от тук:

1. Европейско КЕНГУРУ:
Декларация
Заявление

2. Пролетно математическо състезание:
Декларация
Заявление


Родителски срещи

 

1. За учениците от I до IV клас
на 15.02.2023 /сряда/ от 18,15 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 16.02.2023 /четвъртък/ от 18,15 часа.