Трето основно училище "Димитър Благоев"

Покана

 


Предстоящи математически състезания

 

На 16.03.2023г. от 12:00ч. ще се проведе математическото състезание "Европейско кенгуру", а на 25.03.2023г. от 09:00ч. - Пролетното математическо състезание. Родителите на желаещите да участват в тях трябва да подадат заявление за участие и декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие) за целите и за популяризиране на състезанието. Бланка за заявлението и декларацията можете да вземете от канцеларията или да изтеглите от тук:

1. Европейско КЕНГУРУ:
Декларация
Заявление

2. Пролетно математическо състезание:
Декларация
Заявление


Родителски срещи

 

1. За учениците от I до IV клас
на 15.02.2023 /сряда/ от 18,15 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 16.02.2023 /четвъртък/ от 18,15 часа.