Всички учители и служители са оборудвани с преносими компютри. Материалната база на Трето основно училище "Димитър Благоев" включва:

Учебни стаи 21
Компютърни кабинети 2
Кабинет по музика 1
Кабинет по биология 1
Ресурсен кабинет 1
Физкултурни салони 2
Спортна площадка 1
Медицински кабинет 1
    Освен това, училището разполага и със:
  • Мултимедия (подвижни или статични) във всяка класна стая - 31 бр.
  • Тъч дисплеи - 4 бр.
  • Размножителна техника - 15 бр.