Трето основно училище "Димитър Благоев"

"Панорама на средното образование в област Шумен"

"Панорамата" ще се проведе на 31 май 2023 година (сряда) от 9.45 ч. до 15.45 ч. в сградата на Военен клуб - Шумен (гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" №2).

В нея ще вземат участие училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас.


ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - град Шумен е училище с общинско финансиране, в което се обучават ученици от I до VII клас на две учебни смени. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.


История         Ръководство