Новини

Списък на класираните ученици за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година

2 клас
3 клас
4 клас

Заповед-644.pdfРезултати от Пролетното математическо състезание (26.03.2022г)

4 класЗаповед-548.pdfЗаповед-550.pdf