Трето основно училище "Димитър Благоев"

Родителски срещи:

1. За учениците от I до IV клас
на 16.02.2023 /вторник/ от 18,15 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 17.02.2023 /сряда/ от 18,15 часа.

Бланки за документи

1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни /директор/
2. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни /класен ръководител/

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - град Шумен е училище с общинско финансиране, в което се обучават ученици от I до VII клас на две учебни смени. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.


История         Ръководство