Новини


Заповед-59.pdf

Откриване на учебната 2022-2023 годинаРодителска среща на първи и пети клас на 08.09.2022г. от 18ч.Списъци на записаните ученици в 1 клас със съответните класни ръководители за учебната 2022-2023г.

1а, 1б, 1в, 1г


Списък на класираните ученици зa прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Първо класиранеЗаповед-813.pdf

Класирани ученици зa записване в 1 клас (ЦОУД) за учебната 2022-2023 година

Първо класиране
Родителите на учениците от първи клас, класирани за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) за учебната 2022/2023г., да подадат заявление за записване от 15.06.2022г. до 20.06.2022г. включително.Заповед-770.pdf