Новини

Списъци на записаните ученици в 1 клас със съответните класни ръководители за учебната 2022-2023г.

1а, 1б, 1в, 1г


Списък на класираните ученици зa прием в 5 клас за учебната 2022-2023 година

Първо класиранеЗаповед-813.pdf

Класирани ученици зa записване в 1 клас (ЦОУД) за учебната 2022-2023 година

Първо класиране
Родителите на учениците от първи клас, класирани за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) за учебната 2022/2023г., да подадат заявление за записване от 15.06.2022г. до 20.06.2022г. включително.Списък на класираните ученици за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година - второ класиране

2 и 3 класЗаповед-770.pdf

Списък на класираните ученици за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година

2 клас
3 клас
4 клас